shq eng srb

Pyetjet më të shpeshta

Keni ndonjë pyetje? Shih nëse mund ta gjeni në listën më poshtë

Si të regjistrohem në aplikacionin mobil “eKesco”?

Aplikacioni mobil eKesco mund të shkarkohet në:

Në Android (PlayStore), iPhone(AppStore), duke kërkuar eKesco.

Pas shkarkimit, regjistrohuni duke plotësuar të dhënat tuaja: Shifrën e konsumatorit, emrin dhe mbiemrin, numrin e telefonit dhe e-mailin tuaj.

Konsumatori në një llogari mund të regjistrojë më shumë se një njehsor. Për informata më të hollësishme mbi regjistrimin dhe përdorimin e aplikacionit mobil eKesco, mund të shkarkoni manualin udhëzues për përdorim të eKesco-s.

 

Pse nuk mund të kyçem në aplikacionin eKesco ?

Në raste kur harrohet fjalëkalimi apo për arsye tjera të ndryshme ju nuk mund të kyçeni në aplikacionin eKesco, ju lutem dërgoni email në: info@kesco-energy.com, duke përshkruar saktë të dhënat e pikës matëse/njehsorit si dhe të sqaroni çështjen për të cilën nuk mund të kyçeni. Qendra e Thirrjes gjithashtu mund t’ju ndihmojë në rast se hasni në probleme të tilla.

Shkarko aplikacionin eKesco