• GLAVNE KANCELARIJE
  • POZIVNI CENTAR

Prištinski Distrikt
Kosovska Kompanija za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom
Bulevar Bila Klintona br. 3
Priština 10000, Republika  Kosovo -
Poddistrikti

Priština: Ul. Fehmi Agani -
Podujevo
: Ul. Skender Beu -
Obilić: Ul. Adem Jashari -
Kosovo Polje: Ul. Lidhja e Pejës -
Glogovac: Ul. Feronikli -
Gračanica:
Gračanica -
Komoran: Komoran -


Distrikt Peć
Rr. Mbretëresha Teutë nr.68 Pejë -

Poddistrikti

Istog: Rr. Skenderbeu -
Klinë: Rr. Abedin Rexha -
Deqan: Sheshi Luan Haradinaj -


Distrikt Prizren
Ul. Sylejman Rrotla Br. 67 Prizren

Poddistrikti

Suva Reka: Ul. Brigada 123 bb -
Dragaš: Ul. Adem Jashari bb -


Distrikt Uroševac
Ul Dëshmorët e Kombit bb -

Poddistrikti

Kačanik: Ul. Agim Bajrami b.b. blizu statue Idriz Seferi -
Štimlje: Ul. Tirana -
Lipljan: Ul. Tirana -
Magura: Magura – Magistrala -
Štrpce: Štrpce – Magistrala -


Distrikt Mitrovica

Trg  Afrim Zhitia bb. -
Teknicki objekat, Ul.Sami Raqa bb

Poddistrikti

Vučitrn: Ul.Zejnullah Begu bb. -
Srbica: Ul.Deshmoret e Kombit bb. -


Distrikt Djakovica

Ul. Mbretëresha Teutë -

Poddistrikti

Orahovac:  Ul. Avdullah Bugari -
Mališevo: Ul. Rilindja Kombëtare -


Distrikt Gnjilane

Ul. Dëshmorët e Kombit, Gnjilane

Poddistrikti

Kamenica: Trgovački Centar -
Vitina: Ul. Adem Jashari b.b.


Pozivni centar radi bez prestanka 24 časa dnevno. Kontakt broj je 0800 791 00.  U ovom Centru možete tražiti i informacije preko elektronske pošte na adresu contactcenter@keds-energy.com, ili preko  web-strane www.keds-energy.com kod polja  VAŠA IDEJA.Pozivom ovog Centra možete se informisati o:

  • - Vašem dugu
  • - Mesečnom računu
  • - Mesečnoj rati
  • - Rasporedu restrikcija
  • - Proceduri usluga.

Takodje možete podneti/prijaviti:

  • - Prijavu
  • - Kvar i
  • - Tražiti neku drugu informaciju
                                                                                                  
Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00