Pozivni Centar

Pozivni centar radi bez prestanka 24 časa dnevno. Kontakt broj je 0800 791 00.  U ovom Centru možete tražiti i informacije preko elektronske pošte na adresu contactcenter@kesco-energy.com, ili preko  web-strane www.kesco-energy.com kod polja  VAŠA IDEJA.

Pozivom ovog Centra možete se informisati o:

  • - Vašem dugu
  • - Mesečnom računu
  • - Mesečnoj rati
  • - Rasporedu restrikcija
  • - Proceduri usluga.

Takodje možete podneti/prijaviti:

  • - Prijavu
  • - Kvar i
  • - Tražiti neku drugu informaciju                                                                                                                                             
Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00