Novost i dogadjaji
NA
16-02-2018
N/A...
Više
N/A
27-11-2017
N/A...
Više
Ispao blok B1, KESCO povecao kolicinu uvoza
09-02-2017
KESCO je obavešten od strane EKK-a da je u 13:51 casova ispala iz sistema na neplaniran nacin jedinica B1 u Termoelektrani Kosovo B, koja je zadnjih dana takode radila sa smanjenim kapacitetom. ...
Više
N/A
03-02-2017
N/A...
Više
Nakon ispadanja bloka B2 KESCO mobilisan da snabdeva što bolje potrošace energijom
12-08-2016
KESCO informiše da je u ponoc ispao iz sistema B2 u Termoelektrani Kosovo B. Ova jedinica proizvodi više od 30 odsto ukupne domace proizvodnje zato svako njeno neplanirano zaustavljanje prouzrokuje kratkorocne probleme u snabdevanje. ...
Više
KESCO docekuje sve potrošace za brisanje starih dugova
12-08-2016
KESCO obaveštava da u njenim kancelarijama za Brigu prema Potrošacima u sedam distrikta na Kosovu docekuje sve stranke za brisanje starih dugova koji su subjekat brisanja na osnovu odgovorajajuceg zakona. ...
Više
KEDS KESCO i Kosovska Policija su potpisali memorandum razumevanja
30-07-2015
U cilju podrške aktivnostima operiranja, tacnije iskljucenja, danas su KEDS i KESCO potpisali Sporazum Razumevanja sa Policijom Kosova. Sporazum predvida asistiranje policije u aktivnostima iskljucenja za slucajeve koji predstavljaju opasnost za KEDS...
Više
N/A
24-07-2015
N/A...
Više
Kvarovi u energetskoj proizvodnje prouzrokuju novu energetsku krizu
23-07-2015
Trenutno, Kosovo je u veoma teškoj energetskoj situaciji, zbog neplaniranog prekida proizvodnje u EKK. U ovom trenutku, situacija u snabdevanju elektricnom energijom je lošija nego prošle godine, kada je jedna jedinica bila aktivna u TE “Kosovo A” u ...
Više
N/A
23-07-2015
N/A...
Više
Smanjena kolicina proizvodnje iz EKK, mole se gradani da štede struju
10-07-2015
Dok smo bili u cekanju povratka jedinice A5 u EKK u proizvodnji, kako je bilo najavljeno i planirano za danas, danas ujutro smo obavešteni o privremenom prekidu proizvodnje u jedinici B1 u EKK koja ce biti od nedelje, 12 jula 2015. Iz EKK smo informi...
Više
KEDS i KESCO apeluju za pozornost prema osobama koji se lažno identifikuju
30-04-2015
KEDS i KESCO zahtevaju od potrošaca da imaju dodatnu pozornost prema osobama koje imaju za cilj njihovo materijano oštecenje. ...
Više
Problemi u EKK, uvoz nemoguc zbog tehnickih problema
24-02-2015
Danas u jutarnjim casovima obavešteni smo od strane EKK-a za prekid proizvodnje u jedinici A4 u Termoelektrani “Kosovo A” zbog tehnickih problema, koji su izazvali nedostatak elektricne energije. ...
Više
KEDS Akademija – primer za evropske škole
21-01-2015
KEDS Academy, a project initiated by KEDS and the companies Calik and Limak in the field of corporate social responsibility in Kosovo, is presented as an example in the 12th conference of European Universities. ...
Više
KEDS transparentan prema zahtevima grupe koja protestuje
13-01-2015
Gledajuci realno samo se jedan zahtev grupe koja protestuje može ispuniti od strane KEDS-a, mi procenjujemo da smo ispunili jedini zahtev što se nas tice. Želimo još jednom da naglasimo da KEDS ne odreduje cene i tarifne strukture elektricne energije...
Više
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Keds Call Center
Online usluge
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00