• GLAVNE KANCELARIJE
  • BLAGAJNE I ŠALTERI
  • POZIVNI CENTAR

Prištinski Distrikt
Kosovska Kompanija za Distribuciju i Snabdevanje Električnom Energijom
Bulevar Bila Klintona br. 3
Priština 10000, Republika  Kosovo -
Poddistrikti

Priština: Ul. Fehmi Agani -
Podujevo
: Ul. Skender Beu -
Obilić: Ul. Adem Jashari -
Kosovo Polje: Ul. Lidhja e Pejës -
Glogovac: Ul. Feronikli -
Gračanica:
Gračanica -
Komoran: Komoran -


Distrikt Peć
Rr. Mbretëresha Teutë nr.68 Pejë -

Poddistrikti

Istog: Rr. Skenderbeu -
Klinë: Rr. Abedin Rexha -
Deqan: Sheshi Luan Haradinaj -


Distrikt Prizren
Ul. Sylejman Rrotla Br. 67 Prizren

Poddistrikti

Suva Reka: Ul. Brigada 123 bb -
Dragaš: Ul. Adem Jashari bb -


Distrikt Uroševac
Ul Dëshmorët e Kombit bb -

Poddistrikti

Kačanik:Ul. Agim Bajrami b.b. blizu statue Idriz Seferi -
Štimlje: Ul. Tirana -
Lipljan: Ul. Tirana -
Magura: Magura – Magistrala -
Štrpce: Štrpce – Magistrala -


Distrikt Mitrovica

Trg  Afrim Zhitia bb. -
Teknicki objekat, Ul.Sami Raqa bb

Poddistrikti

Vučitrn: Hamit Hyseni (Te tregu) p.n. -
Srbica: Ul.Deshmoret e Kombit bb. -


Distrikt Djakovica

Ul. Mbretëresha Teutë -

Poddistrikti

Orahovac:  Ul. Avdullah Bugari -
Mališevo: Ul. Rilindja Kombëtare -


Distrikt Gnjilane

Ul. Dëshmorët e Kombit, Gnjilane

Poddistrikti

Kamenica: Trgovački Centar -
Vitina: Ul. Adem Jashari b.b.

Priština
Bulevar Bila Klintona br. 3 -

Kod Procredit Bank: Ul. UCK -
Kod Lap  Xhamije: Ul. Llapit -

Kod Nazim Gafurri: Ul. Nazim Gafuri -
Podujevo: Ul. Zahir Pajaziti -
Obilić: Ul. Adem Jashari -
Kosovo Polje:
Glogovac: Glogovac -
Gračanica:
Gračanica -
Komoran: Komoran -

Pejë
Rr. Mbretëresha Teutë nr.68 Pejë

Blaganje I: Str.  Mbretëresha Teutë, no.68 -
Blaganje II: Str. Adem Jashari -
Blaganje III: Gorazhdevc -
Istog: Rr. Skenderbeu -
Klinë: Rr. Abedin Rexha -
Deqan: Sheshi Luan Haradinaj -

 

Prizren
Ul. Sylejman Rrotla Br. 67 Prizren

Prizren: Ul. Halil Berisha bb. (Kod gimnazije) -
Prizren: Rečane -
Suva Reka: Ul. Brigada 123 bb -
Mušutište, Suva Reka -
Dragaš: Ul. Adem Jashari bb -
Dragaš: Brodosane -

Urovešac
Ul. Dëshmorët e Kombit bb.

Kačanik: Ul. Agim Bajrami b.b. blizu statue Idriz Seferi -
Štimlje: Ul. Tirana -
Lipljan: Fehmi Agani pn -
Magura: Magura – Magistrala -
Štrpce : Štrpce – Magistrala -

Mitrovica
Blaganje I: Ul. Besim Nuka Br.6 -
Blaganje II: Ul.Mbretresha Teutë bb. -


Vushtrri: Ismail Qemajli, p.n.-
Skenderaj: Ul. Dëshmorët e Kombit bb. -

 

Djakovica
Ul. Mbretëresha Teutë -


Orahovac: UL. Avdullah Bugari -
Mališevo: Ul. Rilindja Kombëtare -

Gnjilane
Blaganje I: Ul. Dëshmorët e Kombit, Gnjilane; -
Blaganje II: Ul. Arbëri, Gnjilane; -
Gnjilane: Partesh; -
Kamenica: Trgovački Centar; -
Kamenica: Ranillug; -
Kamenica: Rogačica; -
Vitina: Ul. Adem Jashari b.b.; -
Vitina: Pozaran. -

 

Pozivni centar radi bez prestanka 24 časa dnevno. Kontakt broj je 0800 791 00.  U ovom Centru možete tražiti i informacije preko elektronske pošte na adresu contactcenter@kesco-energy.com, ili preko  web-strane www.kesco-energy.com kod polja  VAŠA IDEJA.Pozivom ovog Centra možete se informisati o:

  • - Vašem dugu
  • - Mesečnom računu
  • - Mesečnoj rati
  • - Rasporedu restrikcija
  • - Proceduri usluga.

Takodje možete podneti/prijaviti:

  • - Prijavu
  • - Kvar i
  • - Tražiti neku drugu informaciju
                                                                                                  
Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00