Novosti & Dogadjaji
KESCO docekuje sve potrošace za brisanje starih dugova 12-08-2016

KESCO obaveštava da u njenim kancelarijama za Brigu prema Potrošacima u sedam distrikta na Kosovu docekuje sve stranke za brisanje starih dugova koji su subjekat brisanja na osnovu odgovorajajuceg zakona.

Ovo je jedna funkcionalizovana procedura na osnovu aktova za brisanje dugova i memoranduma KESCO-KEK.

KESCO ima olakšavajucu ulogu i na raspolaganju svim zainteresovanim za brisanje ovih dugova, u skladu sa zakonima na snazi.

Zna se da svi dugovi elektricne energije stvoreni pre 1 januara 2009 su brisani na osnovu procedura, dakle prema sporazumu za izvršavanje eventualnih obaveza one se mogu brisati zauvek.

Zakon za Brisanje Dugova usvojen od Skupštine Kosova ima rok do 3 septembra 2016 i do tada svaka stranka može ici u Kancelarije za Brigu prema Potrošacima u KESCO i nakon primene svih procedura, tacnije priloženju zahteva za korist od odgovarajuceg zakona.


  Preuzmi dokument
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Stambene i poslovne usluge

Pronadjite usluge za komercijalne i potrošače u domaćinstvu

Račun i plaćanje

Pronadjite informacije za objašnjenje računa i načine plaćanja

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00