Përgjegjësia shoqërore
KEDS pajiset me vetura të reja
29-01-2014
Një kontingjent prej 150 veturash ka mbërritur nga Turqia, të cilat KEDS i ka porositur për nevojat e punëtorëve në terren. Prej tyre 50 janë të tipit RENAULT CLIO, kurse 100 të tjera janë të tipit RENAULT KANGOO.

Shkarko dokumentin
 
Keds Call Center
Shërbime online
Konsumatorët shtëpiak & komercial

Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial

Fatura dhe pagesat

Informata për shpjegimin e faturës dhe mënyrat e pagesës

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike SH.A
Kosovo Electricity Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00