Përgjegjësia shoqërore
Akademia e KEDS prek modernitetin në Turqi
25-09-2014
Studentët më të dalluar të Akademisë së KEDS-it kanë parë për së afërmi teknologjinë më bashkëkohore të distribuimit të energjisë elektrike dhe metodat më efikase të menaxhimit të kompanive të kësaj natyre në Turqi. Gjatë qëndrimit të tyre njëjavor në Stamboll, Bursa dhe Samsun, 10 pjesëtarët e Akademisë së bashku me përfaqësuesit e KEDS kanë përfituar njohuri praktike dhe teorike nga profesorë eminent të Universitetit Bogazici të Stambollit dhe menaxhmentit të lartë të kompanive të distribuimit dhe furnizimit me energji elektrike, kryesisht në pronësi të kompanive prestigjioze Çalik dhe Limak.

Shkarko dokumentin
 
Keds Call Center
Shërbime online
Konsumatorët shtëpiak & komercial

Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial

Fatura dhe pagesat

Informata për shpjegimin e faturës dhe mënyrat e pagesës

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike SH.A
Kosovo Electricity Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00